Privacyverklaring

AVG Privacy wetgeving

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking (nieuwsbrief) is het noodzakelijk dat FasciaFlow gegevens van de klanten bewaard. De gegevens die FasciaFlow bewaart zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Niemand anders dan FasciaFlow heeft toegang tot uw gegevens.