Onverwerkte emoties worden als spanning opgeslagen in het bindweefsel de fascia, de organen en zelfs de botten. 
Spanning is vaak het mechanisme achter pijn; ontspanning het mechanisme achter plezier.

Lang voor de moderne neuro-wetenschap dat kon aantonen met MRI’s en scans toonde Wilhelm Reich proefondervindelijk aan dat geest en lichaam één onverbrekelijk geheel vormen en dat de geest niet alleen het lichaam beïnvloedt maar dat het omgekeerde ook waar is: het lichaam beïnvloedt ook de mentale en emotionele staat. 
Onderzoek heeft geleid tot de ontdekking dat dit te maken had met het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel.

Chronische spanning en pijn zijn terug te leiden tot het niet meer spontaan kunnen reguleren van het sympatische zenuwstelsel (dat aanzet tot vechten en vluchten bij bedreiging). Daar waar het sympatische zenuwstelsel leidt tot spanning (‘aanspannen voor actie’), heeft het parasympatische zenwustelsel te maken met ontspanning.

Bij de Myofasciale Release behandeling behandelingen werken we daarom niet alleen aan de fysieke klacht maar gaan we ook op zoek naar de oorzaak die vaak te vinden is op het psychische vlak, zoals spanning, stress en kleine of grote trauma’s uit het verleden. We werken op het lichaam, de geest en met de ademhaling.